شرکت کیمیا صنعت تهویه جی (عضو انجمن صنعت تأسیسات) از ابتدای سال جاری خط تولید ساپورتهای تأسیساتی را با 85 قطعه محصول با عنوان کلی "ساپورتهای تأسیساتی مدولار" با کیفیت هیلیتی آلمان راه‌اندازی کرده ودر حال حاضر مشغول تولید است.