به انجمن صنعت تأسیسات خوش آمدید

عناوین مطالب ماهنامة شماره 251

• اخبار علمی و صنعتی
• واحدهای برتر صنعت تأسیسات (گرم ایران)
• در محضر استاد!
• چالشهای فنی (از عوارض سمبلیزاسیون!)
• شرلوک هولمز (معمای آلبرت هال)
• سینما تأسیسات (بن هور!)
• نکاتی دربارة لزوم تهویة استخرهای داخلی
• تعمیر و تعویض تأسیسات بهداشتی قدیمی
• جلوگیری از گسترش ویروس کرونا
• چک لیست تضمین کیفیت موتورخانة بویلر
• اطلاعیة انجمن صنعت تأسیسات
• ملاحظات برگزاری تجمعات در شرایط همه گیری کرونا
• چالشهای فنی (گرمای ناموزون)
• بازرسی؛ نگهداری و ایمنی دیگها
• چالشهای فنی (سوء تفاهم)
• فهرست بهای خدمات تأسیساتی
• بازار تأسیسات

    

پیام انجمن

آیین نامه

آیین نامة انضباطی انجمن صنعت تأسیسات

به منظور ایجاد امنیت حرفه ای و تقویت رشته های همبستگی و تفاهم میان اعضاء و از آنجا که انجمن با برخورداری از بهترین کارشناسان رشته های گوناگون صنعت تأسیسات موجه ترین مرجع رسیدگی به موارد اختلاف میان اعضاء می باشد و این آیین نامه انضباطی در تاریخ 17 / 8/ 72 به تصویب هیأت مدیرۀ انجمن رسیده است:

ستارگان صنعت تأسیسات ایران

شرکت تهویه آذرنسیم (عضو انجمن)

 آذرنسیم ، نسیم آرامش

شرکت تولیدی شیرسازی سامین (عضو انجمن)

از موتورخانه تا تمام خانه

شرکت صنعتی گرم ایران (عضوانجمن)

40 سال سابقه تولید مستمر

شرکت تهویه دماوند پارس (عضو انجمن)

برند ایرانی ، کیفیت جهانی

تماس با ما

انجمن صنعت تاسيسات ايران  يكي از قديمي ترين تشكل هاي صنعتي و مهندسي كشور ايران مي باشد. اين انجمن كه در سال 1351 تاسيس گرديده است در بيش از چهار دهه موجوديت خود با ارائه خدمات سودمند مداوماً در مسير پيشرفت و تعالي صنايع تاسيساتي ايران كوشش نموده و به توفيقات شايان توجهي نايل آمده است.

تلفن

تلفن : 88809917

فکس : 88800208

آدرس

تهران - خيابان انقلاب - خيابان استاد نجات الهی - کوچه مراغه - پلاک 6 - ساختمان 116 - طبقه سوم - واحد 106