شرکت تولیدی صنعتی تجارت ریاب(ریابی) تولیدکنندۀ شیرآلات بهداشتی و ساختمانی به عضویت انجمن صنعت تأسیسات پذیرفته شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس  www.riabi.ir مراجعه نمایید.