گروه صنعتی بوتان (عضو انجمن صنعت تأسیسات) در سال جاری به دو موفقیت ستایش شده دست یافته است:

  • کسب عنوان واحد تولیدی نمونة کشور در سال 1402؛ در مراسمی که  ۲۲ مهرماه به مناسبت روز جهانی استاندارد با حضور وزیر صمت، رئیس سازمان ملی استاندارد و جمعی از مسئولین برگزار گردید، لوح تقدیر و تندیس واحد نمونة کشور به مدیرعامل این گروه صنعتی  اهدا شد.
  •  انتخاب به عنوان یکی از صادرکنندگان ممتاز کشور در سال 1402؛ شایان ذکر است که این گروه صنعتی از سال 1395 تاکنون 7 بار به عنوان صادرکنندة نمونه انتخاب شده است.

 

Bootan 1402Bootan 1402 2