سوپرپايپ اينترناشنال

شركت (سهامى خاص)

مدير عامل : آقاى مهرداد يوسفى

دفتر مركزى و كارخانه : خليج فارس، منطقه آزاد قشم، شهرك صنعتى تولا

                تلفن : 35340340 (076)

                فاكس : 35340522 (076)

دفتر هماهنگى تهران : خيابان مطهرى - بعد از تقاطع مفتح - شماره 159   (تهران 38511-15766)

                تلفن : 42858000 (021)

                فاكس : 88731159 (021)

www.superpipe.ir

              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

توليدات : توليدكننده لولههاى پنجلايه تلفيقى سوپرپايپ و اتصالات مربوط به آن براى تأسيسات ساختمانى (لولهكشى آب سرد و گرم، حرارتى و برودتى) تحت ليسانس يوپونور آلمان ـ شيرهاى ورودى واحدهاى ساختمانى سوپروالو، رايزر سيستم (لولهكشى سايز بالا در ساختمان) ـ بسته انشعاب آب شهرى ـ سيستم گرمايش كفى ـ سيستم فاضلابى سوپردرين V با وِنت متفاوت ـ سيستم نصب تأسيسات سوپر فيكس - نماينده انحصارى ابزار روتنبرگر آلمان در ايران - نماينده پمپهاى ويلو آلمان