شرکت بخارگسترخاور به عضویت انجمن صنعت تأسیسات پذیرفته شد. محصول اصلی این شرکت عبارتند از :

انواع دیگ بخار، مخازن تحت فشار، دیگ های فولادی آب گرم و آب داغ، هیتر روغن داغ، بویلر کلاو و اتوکلاوهای صنعتی

 

 برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.bgkh.ir مراجعه نمایید.