اعضا انجمن صنعت تاسیسات در وندورلیست سازمان" نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور"

 

به دنبال مذاکرات صورت گرفته میان مسئولین انجمن صنعت تاسیسات و سازمان " نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور " آن سازمان کلیه تولید کنندگان عضو انجمن را در وندورلیست خود جهت نوسازی تاسیسات گرمایشی و سرمایشی مدارس کل کشور قرار داده و این مهم را طی نامه شماره 8437-10292/2 در تاریخ 1392/09/20 (تصویر ذیل) به مدیران کل نوسازی مدارس تمامی استان های کشور ابلاغ کرده است .