ونتیلاتورهای بازیاب انــرژی  (ERV) ساخت شــرکت معـروف Greenheck می تــوانند در ساختمانهای جدید یــا بــازسازی شده، هزینه های اولیۀ مالک ساختمان را برای تجهیزات تهویه مطبوع و گرمایش بطور چشمگیری کاهش دهند. در اکثر موارد، صرفه جویی های انرژی حاصله هزینۀ ERV را ظرف مدت یک تا سه سال مستهلک می سازند.


  ERVها بــا بهبود سطوح رطوبت و دمای داخل بعلاوۀ تــأمین هوای تازۀ خـارج مطابق الزامات تهویۀ استاندارد ASHRAE 62، آسایش ساکنین را نیــز ارتقاء می دهند.


  خط تولیــد ERVهای Greenheck از واحدهای پایه تــا سیستمهای گرمایش و سرمایش پکیج را در بـر می گیرد که می توانند تقریباً بـا هر سیستم HVAC یکپارچه شوند. اجزای مطمئن بکار رفته در ایــن ERVها اعم از بادزن، دمپر و کویلها هزینه های راهبری و نگهداری را کاهش می دهند.


  برای کسب اطلاعات بیشتر :
www.greenheck.com/4erv