● مشاور امور کار و کارگری انجمن : آقای محمدصادق ثمرانی

 

توضیح : مشکلات مربوط به امور کار و کارگری همیشه از دغدغه‌های مدیران و صاحبان صنایع است که رفع آنها مستلزم اشراف بر قانون کار و آشنایی با نحوة مواجهه با مسائل کارگری در وزارت کار و هیأتهای حل اختلاف است. مشاور انجمن در امور کارگری که خود از صاحب‌منصبان با سابقة وزارت کار بوده و از اساتید این حوزه محسوب می‌شود آماده است تا در موارد زیر اعضای انجمن را یاری کند:
 - بررسی و تحقیق در خصوص موارد استعلامی از انجمن از سوی اعضاء، ادارات یا سازمانها و ارائه نظر مشورتی؛ پاسخگویی و یا ارائه راهکار مناسب
 - ارائه نظر مشورتی در خصوص طبقه‌بندی مشاغل یا بررسی و تدوین و اجرای طرح‌های طبقه بندی مشاغل
 - بررسی دستورالعملها و رویه‌های جاری در واحدهای تولیدی و تطبیق آنها با موازین و مقررات قانون کار
 - ارائه نظر مشورتی جهت اصلاح و یا ایجاد تغییرات مناسب در دستورالعملهای اشاره
  * جهت تماس با مشاور امور کاری و کارگری انجمن:
 شماره تلفن ثابت:  34416390-026              همراه: 09354416390