شرکت دروازه تجارت فراسو؛ نماینده‌ٔ انحصاری شرکت نمایشگاه‎ های فرانکفورت در ایران طی نامه ای به انجمن برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت را اعلام کرد . متن نامه و پیوست های آن به این شرح است :

 

buchmesse 2019 980309
Documents List 980309
visitors package 980309