هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی تأسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی از 1 تا 4 آبان 97 در محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه اعضای انجمن  صنعت تأسیسات با حضور فعال در سالنهای مختلف آخرین دستاوردها و تولیدات خود را عرضه می‌کنند.
غرفة اختصاصی انجمن صنعت تأسیسات و غرفة مجلة صنعت تأسیسات نیز در سالن 38 قرار دارند. شایان ذکر است که چاپهای جدید کتب تألیف مهندس سیدمجتبی طباطبایی و همچنین شماره‌های موجود مجله با تخفیف ویژه درغرفة مجله صنعت تأسیسات عرضه می‌شوند.